• Kostel Navštívení Panny Marie
 • slider_3.png
  Farní kostel Svatého Ducha
 • Kaple Nanebevzetí Panny Marie
 

Úvodní slovo

 • Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.
  Matouš 5:14
 • Biblický citát na dnešní den
  Slabého zdvihá z prachu. (Žl 113,7)
 • Matouš lnul k penězům

  a svoji vlast prodával za peníze. Povolal jej však Pán...

  21.9. je svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.
  Napodobujme jeho ochotu pohotově následovat Ježíše.

  Lnul k penězům a svoji vlast prodával za peníze!
  Povolal jej však Pán, a on se všech peněz vzdal
  a následoval Ježíše.

  Jeho konverze ať je příkladem pro všechny,
  abychom jako on mohli žít jako opravdoví Pánovi učedníci,
  schopní opouštět světské kalkuly.

  www.pastorace.cz

Církev také v dnešní době navazuje na dílo započaté v den letnic, kdy apoštolové v moci Ducha Svatého vyšli do jeruzalémských ulic a hlásali evangelium Ježíše Krista mnoha jazyky (srov. Sk 2,5–11). V následujících staletích se toto evangelizační poslání rozšířilo do celého světa a naučilo se promlouvat různými jazyky, aby splnilo Kristův příkaz zvěstovat evangelium všem národům (srov. Mt 28, 19–20).

S odvahou a nadějí tak využijme možností, které nám dnešní doba nabízí, abychom za pomoci moderních technických prostředků vzájemné komunikace dokázali zvěstovat radostnou zvěst o našem vykoupení. Učiňme internet skutečným prostorem pro člověka, protože kde není prostor pro Krista, tam není prostor pro člověka.

P. Vítězslav Řehulka, farář
P. Jakub Dominik Štefík, farní vikář
P. Václav Tomiczek, nemocniční kaplan

300x200

Kostel Svatého Ducha

Farní kostel sv. Ducha stojí v místě, kde měl stát kostel už v roce 1968. Dne 25. května 2004 byly pozemek i stavba...

Číst více...
300x200

Kostel Navštívení Panny Marie

Nedaleko nenápadného zámku v městské části Ostrava – Zábřeh, uprostřed menšího parčíku stojí druhá z místních historických...

Číst více...
300x200

Kaple Nanebevzetí Panny Marie

Kaple Nanebevzetí Panny Marie leží v Husarově ulici blízko silnice vedoucí z Výškovic do Proskovic.

Výškovice neměly svou...

Číst více...

Naše aktivity

Běh pro Standu

19. 10. 2019, 13 - 19 hod, místo: kostel Svatého Ducha
Dáváme lidem možnost dělat dobré skutky

Přijďte si zaběhat a podpořit tím dobrou věc. Letos běžíme pro Standu, kterému 100 % výnosu ze startovného darujeme na nákup speciálně upraveného auta pro vozíčkáře. Běžecká trať je v celorepublikovém měřítku unikátní: vede přes místa s duchovním významem a závod odstartujeme symbolicky za zvuku kostelních zvonů. Nebude chybět ani občerstvení a bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. Zároveň si užijete sportovní den s fotbalovou legendou. Ambasadorem běhu je fotbalista Marek Jankulovski.


www.behpro.cz

Cvičení maminek s dětmi

středa 9 - 11 h v pastoračním centru Jana Pavla II

Středeční dopolední hernička pro děti do 5ti let
Cvičení je rozděleno do několika částí.
Přivítání, protažení, aktivita (každý týden jiná), hudebka, pohybová koordinace a rozloučení.

Průběh:
9:00 – 9:30 setkání maminek a dětí
9:30 – 10:15 společné zahájení cvičení na herním koberci. Následují protahovací říkanky a básničky. Dále pak týdenní aktivita (např. hry s padákem, balónky, hakisáky apod.) V hudební části děti "hrají" na hudební nástroje a zpívají u toho. Pro koordinaci pohybů používáme překážkovou dráhu, pociťový chodník.., rozloučení.
10:15 – 11:00 volná zábava pro děti, prostor pro výměnu zkušeností s výchovou ratolestí

Jednou za měsíc se děti mohou těšit na kreativní tvoření.

Kontaktní osoba: Ivana Lysoňková, tel: +420 724 210 498

P.S. přezůvky a dobrou náladu s sebou

Dětská scholička

pátek od 16:30 hod v pastoračním centru Jana Pavla II
Zveme všechy zpěváčky a malé muzikanty od 5 let

Skauti

Jsme katolické skautské středisko Ostrava - Zábřeh a do svých řad nabíráme nové členy. Scházíme se pravidelně v naší skautské klubovně na ulici Syllabova 16.

Termíny schůzek :
Skauti/skautky (11- 13 let) - každé úterý 16:15 - 17:45.
Světlušky (7 -11 let) - každé úterý 16:15 - 17:45.
Vlčata (7 -11 let) každou středu 16:15 - 17:45.

Všechny informace a kontakty jsou dostupne na : www.skautsky.net
nebo na fb stránkách: www.facebook.com/skauti.zabreh

Ohlášky

Katecheze dospělých - informace zde.

15. 09. 2019 – 22. 09. 2019
24. neděle v mezidobí

Ve středu v 19.00 bude setkání katechumenů II. ročníku. Ve čtvrtek v 19.00 bude první setkání nových katechumenů a zváni jsou i ti, kteří si chtějí obnovit nebo posílit víru.

V pátek v 16.30 se uskuteční ministrantská schůzka a zkouška scholičky. Jsou vítáni jak noví ministranti tak děti od 5 let do scholičky! Také skuati zvou na svá setkání nové členy. Informace jsou na nástěnce.

Poděkování všem, kteří pomohli s výzdobou a plody ze zahrádek pro dnešní Poděkování za úrodu...

Dnes mimořádná sbírka na opravu věže kostela Navštívení Panny Marie a také sbírka na církevní školy.

Dnes jste zváni na první poutní mši svatou ke cti sv. Ludmily do areálu Domova Sluníčko (bývalý areál fakultní nemocnice). Začátek mše sv. v zahradní kapli bude v 16.00.

Milovat Krista není povrchní cit, je to nastavení srdce, které se ukáže, když žijeme jak On chce... (Papež František)

08. 09 – 15. 09. 2019
23. neděle v mezidobí

Setkání rodičů dětí, které chodí do náboženství se uskuteční v pondělí po mši svaté v pastoračním centru JP II. A v úterý po mši svaté v kostele Navštívení Panny Marie. Vždy v 18.45 hod.

Ve středu po mši svaté bude zkouška chrámového sboru. Moc prosíme o nové členy a potřebujeme posílit sbor!

V pátek v 16.30 se uskuteční první ministrantská schůzka a první zkouška scholičky. Jsou vítáni jak noví ministranti tak děti od 5 let do scholičky!

Také skuati zvou na svá setkání nové členy. Informace jsou na nástěnce.

Příští neděli bude mše svatá Na poděkování za úrodu. Prosíme o pomoc při výzdobě. Plody můžete donášet během celého týdne do sakristie.

Příští neděli bude mimořádná sbírka na opravu věže kostela Navštívení Panny Marie.

Příští neděli jste zváni na poutní mši svatou ke sv. Ludmile do areálu Domova Sluníčko. Začátek mše sv. v zahradní kapli bude v 16.00.

Když nasloucháme Božímu slovu, dostáváme odvahu a vytrvalost nabídnout druhým to nejlepší ze sebe... (Papež František )

Intence

Výuka náboženství

Bohoslužby

Naše aktivity

 • Úterý

  Setkávání seniorů
  15.30 hodin
  (1x za měsíc)

  Cvičení ženy
  18.00-20.00 hodin

  Setkání AA (anonymní alkoholici)
  18.00 hodin

  Pastorační centrum Jana Pavla II. kostela Svatého Ducha

 • Středa

  Cvičení maminek s dětmi
  09.00-11.00 hodin

  Pastorační centrum Jana Pavla II. kostela Svatého Ducha

 • Čtvrtek

  Cvičení seniorů
  09.30 hodin

  Cvičení ženy
  18.00-20.00 hodin

  Pastorační centrum Jana Pavla II. kostela Svatého Ducha

  Katecheze pro dospělé
  19.00 hodin (co 14 dnů dle rozpisu)

  kostel Navštívení Panny Marie

Ostatní bohoslužby

Čtení z dnešního dne

Fotogalerie

Kontakt

Kostel Svatého Ducha
Výškovická 124a, 700 30 Ostrava-Zábřeh

P. Mgr. Vítězslav Řehulka - farář
mob. 603 823 283
e-mail: v.rehulka(zavinac)volny.cz

P. Lukáš Dořičak
mob. 739 928 894
Kostel Navštívení Panny Marie
U Zámku 914/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh

P. ThLic. Václav Tomiczek - nemocniční kaplan
mob. 736 647 693
e-mail: vtomiczek(zavinac)doo.cz
Kaple Nanebevzetí Panny Marie
Husarova 56/70, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Bankovní účet
č. ú.: 190737264/0300
Telefon
+420 599 097 086
 • Úřední hodiny: Pondělí, Středa a Pátek 16.30 - 18.00 hodin.
  Kostel Sv. Ducha (vchod zezadu)
 • Úřední hodiny: Na vyžádání telefonicky.
  Kostel Navštívení Panny Marie (v sakristii)
Kostel Svatého Ducha, Výškovická, Ostrava-Ostrava-jih

Téma týdne