• Kostel Navštívení Panny Marie
 • slider_3.png
  Farní kostel Svatého Ducha
 • Kaple Nanebevzetí Panny Marie
 

Úvodní slovo

 • Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.
  Matouš 5:14
 • Biblický citát na dnešní den
  Pomoz mé slabé víře! (Mk 9,24)
 • Postní doba je duchovním bojem

  Jedině Bůh nám může darovat pravé štěstí. 

  Marné je ztrácet čas a hledat je jinde.
  Boží království je realizací všech našich tužeb,
  protože je současně spásou člověka i slávou Boha. 

  více: Postní doba je duchovním bojem

  www.pastorace.cz

Církev také v dnešní době navazuje na dílo započaté v den letnic, kdy apoštolové v moci Ducha Svatého vyšli do jeruzalémských ulic a hlásali evangelium Ježíše Krista mnoha jazyky (srov. Sk 2,5–11). V následujících staletích se toto evangelizační poslání rozšířilo do celého světa a naučilo se promlouvat různými jazyky, aby splnilo Kristův příkaz zvěstovat evangelium všem národům (srov. Mt 28, 19–20).

S odvahou a nadějí tak využijme možností, které nám dnešní doba nabízí, abychom za pomoci moderních technických prostředků vzájemné komunikace dokázali zvěstovat radostnou zvěst o našem vykoupení. Učiňme internet skutečným prostorem pro člověka, protože kde není prostor pro Krista, tam není prostor pro člověka.

P. Vítězslav Řehulka, farář
P. Lukáš Dořičak, kaplan
P. Václav Tomiczek, nemocniční kaplan

300x200

Kostel Svatého Ducha

Farní kostel sv. Ducha stojí v místě, kde měl stát kostel už v roce 1968. Dne 25. května 2004 byly pozemek i stavba...

Číst více...
300x200

Kostel Navštívení Panny Marie

Nedaleko nenápadného zámku v městské části Ostrava – Zábřeh, uprostřed menšího parčíku stojí druhá z místních historických...

Číst více...
300x200

Kaple Nanebevzetí Panny Marie

Kaple Nanebevzetí Panny Marie leží v Husarově ulici blízko silnice vedoucí z Výškovic do Proskovic.

Výškovice neměly...

Číst více...

Naše aktivity

Klubko od Ducha - Cvičení maminek s dětmi

úterý 9 - 11 h v pastoračním centru Jana Pavla II

středa 9 - 11 h v pastoračním centru Jana Pavla II

Středeční dopolední hernička pro děti do 5ti let
Cvičení je rozděleno do několika částí.
Přivítání, protažení, aktivita (každý týden jiná), hudebka, pohybová koordinace a rozloučení.

Průběh:
9:00 – 9:30 setkání maminek a dětí
9:30 – 10:15 společné zahájení cvičení na herním koberci. Následují protahovací říkanky a básničky. Dále pak týdenní aktivita (např. hry s padákem, balónky, hakisáky apod.) V hudební části děti "hrají" na hudební nástroje a zpívají u toho. Pro koordinaci pohybů používáme překážkovou dráhu, pociťový chodník.., rozloučení.
10:15 – 11:00 volná zábava pro děti, prostor pro výměnu zkušeností s výchovou ratolestí

Jednou za měsíc se děti mohou těšit na kreativní tvoření.

Kontaktní osoba: Ivana Lysoňková, tel: +420 724 210 498, NUTNOST NAHLÁSIT SE, přes SMS, max. 14 maminek.

P.S. přezůvky a dobrou náladu s sebou

Dětská scholička

pátek od 16:30 hod v pastoračním centru Jana Pavla II
Zveme všechy zpěváčky a malé muzikanty od 5 let

Ohlášky

23. 02. – 01. 03. 2020
7. neděle v mezidobí

Ve středu po mši sv. a ve čtvrtek v 19.00 pokračuje setkání katechumenů.

Ve středu začíná postní doba dnem přísného postu – Popeleční středa. Mše svaté s udělováním popelce budou v kostele Svatého Ducha v 8.30 a v 18.00!

V pátek v 17.15 bude ve farním kostele Svatého Ducha bude křížová cesta za rodiny!

Mimořádná sbírka na opravu věže kostela Navštívení Panny Marie z minulého týdne činila 67.000,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať! Dnes byla sbírka „Haléř svatého Petra“.

Maškarní ples pro děti se uskuteční dnes odpoledne v 15.00 v Pastoračním centru Jana Pavla II.

„Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš...“
„Obraťte se a věřte evangeliu...“ (Z liturgie Popeleční středy)

16. 02. 2020 – 23. 02. 2020
6. neděle v mezidobí

Ve středu v 19.30 a ve čtvrtek v 19.00 pokračuje setkání katechumenů.

Ve čtvrtek jste zváni na pokračování katecheze pro dospělé. Začátek v 19.00 v pastorační místnosti kostela Navštívení Panny Marie.

Dnes byla mimořádná sbírka na opravu věže kostela Navštívení Panny Marie.

Příští neděli bude sbírka „Haléř svatého Petra“.

Maškarní ples pro děti se uskuteční příští neděli 23.2. v 15.00 v Pastoračním centru Jana Pavla II.

„Rodina je tím, čím má být, jestliže se opírá o vzájemnou důvěru a spolehnutí se na druhého...“ (Jan Pavel II.)

Intence

Výuka náboženství

Bohoslužby

Naše aktivity

 • Úterý

  Setkávání seniorů
  15.30 hodin
  (1x za měsíc)

  Cvičení ženy
  18.00-20.00 hodin

  Setkání AA (anonymní alkoholici)
  18.00 hodin

  Pastorační centrum Jana Pavla II. kostela Svatého Ducha

 • Středa

  Cvičení maminek s dětmi
  09.00-11.00 hodin

  Pastorační centrum Jana Pavla II. kostela Svatého Ducha

 • Čtvrtek

  Cvičení seniorů
  09.30 hodin

  Cvičení ženy
  18.00-20.00 hodin

  Pastorační centrum Jana Pavla II. kostela Svatého Ducha

  Katecheze pro dospělé
  19.00 hodin (co 14 dnů dle rozpisu)

  kostel Navštívení Panny Marie

Ostatní bohoslužby

Fotogalerie

Kontakt

Kostel Svatého Ducha
Výškovická 124a, 700 30 Ostrava-Zábřeh

P. Mgr. Vítězslav Řehulka - farář
mob. 603 823 283
e-mail: v.rehulka(zavinac)volny.cz

P. Lukáš Dořičak
mob. 739 928 894
Kostel Navštívení Panny Marie
U Zámku 914/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh

P. ThLic. Václav Tomiczek - nemocniční kaplan
mob. 736 647 693
e-mail: vtomiczek(zavinac)doo.cz
Kaple Nanebevzetí Panny Marie
Husarova 56/70, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Bankovní účet
č. ú.: 190737264/0300
Telefon
+420 599 097 086
 • Úřední hodiny: Pondělí, Středa a Pátek 16.30 - 18.00 hodin.
  Kostel Sv. Ducha (vchod zezadu)
 • Úřední hodiny: Na vyžádání telefonicky.
  Kostel Navštívení Panny Marie (v sakristii)
Kostel Svatého Ducha, Výškovická, Ostrava-Ostrava-jih

Téma týdne