• Kostel Navštívení Panny Marie
 • slider_3.png
  Farní kostel Svatého Ducha
 • Kaple Nanebevzetí Panny Marie
 
Farní účet ČSOB 190737264/0300: 5 700 Kč (IBAN CZ72 0300 0000 0001 9073 7264)
Věřejná sbírka ČS 6011080349/0800: 56 000 Kč
20. 6. 2022 zaplaceno 4 000 000 Kč
Děkujeme že se podílíte na díle ke chvále Boží a lidského umu…

Stavba varhan

Aktuálně

Náboženství 2023/2024

Přihláška je ke stažení zde.

Ohlášky

2023. 12. – 10. 12. 2023
1. neděle adventní

V pátek v 17.00 budeme žehnat obraz Panny Marie Pomocné u kaple sv. Josefa v Pískových dolech.

Dnes po večerní mši svaté v 18.45 jste srdečně zváni na 1. adventní adoraci – chvály. Zváni jsou všichni farníci, zvláště mládež.

Příští sobotu jste zváni na koncert Hudební současnost.

Příští neděli v 16.00 srdečně zveme na Benefiční koncert pro nové varhany. Účinkovat bude komorní orchestr Janáčkové filharmonie a zpívat bude sólistka Pavlína Flámová.

Upřímné Pán Bůh zaplať! Podařilo se nám zaplatit 2. splátku ve výši (5 miliónů). Nyní začínáme sbírat na poslední splátku ve výši 2,5 miliónů, kterou musíme zaplatit v březnu.

Na farním YouTube kanále můžete sledovat časosběr stavby varhan. Odkaz najdete i na webových stránkách farnosti.

Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni. (Žalm)

26. 11. – 03. 12. 2023
Slavnost Ježíše Krista Krále

Začaly se zapisovat intence na příští rok 2024. Intence se budou zapisovat vždy v úřední hodiny.

Dnes bude otevřena farní knihovna od 9.00 do 10.30. Srdečně jste zváni.

Dnes byla sbírka na katolická media.

Přestože advent začíná až příští neděli, už dnes večer v 17:30 můžete v České televizi sledovat první adventní koncert, který je na podporu našeho Centra pro rodinu a sociální péči. Centrum pro rodinu vám za vaši podporu už teď děkuje.

V pátek jste zváni na adoraci s možností svátosti smíření od 15.00 do 18.00.

Příští neděli budeme žehnat adventní věnce, které si můžete donést a položit před oltář.

9.1. 2024 v 18.00 se uskuteční koncert Jiřího Pavlici a Hradišťanu s požehnáním do nového roku. Lístky si můžete zakoupit v kanceláři.

Tento týden musíme zaplatit 2. splátku (5 miliónů) na varhany. Během tohoto týdne se vybralo 223.000, - Kč. Mimořádná sbírka z minulého týdne činila 136.000, - Kč. Dohromady se tento měsíc vybralo 359.000, - Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať! Zbývá 155.000, - Kč. Prosíme o modlitbu… Na farním YouTube kanále můžete sledovat časosběr stavby varhan. Odkaz najdete i na webových stránkách farnosti.

Má duše po tobě žízní, Pane, můj Bože… (Žalm)

Intence

Výuka náboženství

 • 1. Pastorační centrum

  Pondělí
  1. třída 14.00 - 14.45 hodin
  3. třída 15.00 - 15.45 hodin
  4. třída 16.00 - 16.45 hodin
  5. třída 17.00 - 17.45 hodin

  Středa
  2. třída 14.45 - 15.30 hodin
  4.+6. třída 16.00 - 16.45 hodin

  Čtvrtek
  7.+8. třída 17.30 - 18.15 hodin

 • 2. kostel Navštívení Panny Marie – „nad sakristií“

  Čtvrtek
  1. třída 15.15 - 16.00 hodin
  2. třída 14.15 - 15.00 hodin
  3. třída 16.00 - 16.45 hodin

Bohoslužby

Naše aktivity

 • Úterý

  Setkávání seniorů
  15.30 hodin
  (1x za měsíc)

  Cvičení ženy
  18.00-20.00 hodin

  Setkání AA (anonymní alkoholici)
  18.00 hodin

  Pastorační centrum Jana Pavla II. kostela Svatého Ducha

 • Středa

  Cvičení maminek s dětmi
  09.00-11.00 hodin

  Pastorační centrum Jana Pavla II. kostela Svatého Ducha

 • Čtvrtek

  Cvičení seniorů
  09.30 hodin

  Cvičení ženy
  18.00-20.00 hodin

  Pastorační centrum Jana Pavla II. kostela Svatého Ducha

  Katecheze pro dospělé
  19.00 hodin (co 14 dnů dle rozpisu)

  kostel Navštívení Panny Marie

Domovy pro seniory v naší farnosti

V domovech pro seniory a se zvláštním režimem nabízíme uživatelům a jejich blízkým DUCHOVNÍ SLUŽBU:

Kontakt:
SM Františka Kroupová
tel: 732974522

Domov Sluníčko
Alzheimer Home
Domov Na Výminku
Domov Lada
Beata Sikorová
tel: 734 280 387

Domov Korýtko
Domov Čujkovova
Domov Ledax

Fotogalerie

Jan Pavel II - 100. výročí narození

300x200

Karol Józef Wojtyła

Karol Józef Wojtyła se narodil 18. května 1920 v polských Wadowicích, jako třetí dítě do rodiny armádního důstojníka Karola Wojtyły st. (*1879 †1941) a jeho manželky Emilie, rozené Kaczorowské (*1884 †1929). Jeho staršího bratr Edmund se narodil v srpnu 1906 a vystudoval medicínu na Jagellonské univerzitě. Bratr však umřel v roce 1932 po tom, co se nakazil spálou od své pacientky. V roku 1914 se narodila sestra Olga, která zemřela jen pár týdnů po narození. Karol Józef byl pokřtěn 20. června v kostele Obětování Panny Marie. Jméno Karol dostal po otci. Druhé jméno Józef, dostal po maršálu Józefu Piłsudském (jenž deset dní před jeho narozením porazil bolševická vojska u Kyjeva) nebo na počest císaře Františka Josefa I. (v jehož armádě sloužil jeho otec). Rodina a přátelé ho však v dětství nazývali Lolek. Když mněl Karol 9 let, umřela ve věku 45 let na vleklý zánět srdce a ledvin, také jeho maminka. Po zbytek dětství a dospíváni tak vyrůstal pouze s tatínkem...

Číst více...
300x200

Habemus Papam! Joannens Paulus II.

Karol Wojtyła se v roce 1962 účastnil II. vatikánského koncilu, který zahájil papež Jan XXIII. Během všech čtyř koncilních zasedání, která proběhla od roku 1962 do roku 1965, se zapojoval do diskusí o pramenech Zjevení, svátostech, liturgické obnovy, role Marie či podstaty církve. Z perspektivy mnohaleté pastorační zkušenosti se vyjadřoval k otázce apoštolátu laiků a zdůrazňoval pramen jejich povolání a roli v životě církve. Hlas arcibiskupa z komunistického Polska, kde byla porušována práva občanů vyznávat víru, měl zvláštní význam při vzniku Deklarace o náboženské svobodě. Během koncilu zdůrazňoval, že církev je ve stálém dialogu se světem, a církev uskutečňuje své poslání ve světě a skrze svět. Spolupracovníci na mladého kolegu hleděli s uznáním. Teolog Yves Congar si poznamenal do svého deníku: „Wojtyła udělal ohromný dojem. Je dominantní osobností. V jeho osobě je vitalita, magnetická síla, prorocká moc plná klidu a nepřipouštějící odmítnutí.“ Také teolog Henri de Lubac později přiznal: „Nebylo těžké v něm odhalit člověka velkého kalibru.“ Po návratu z koncilu napsal knihu s názvem K pramenům obnovy: Studie o realizaci II. Vatikánského koncilu. Po letech o II. vatikánském koncile napsal: „Koncil měl skutečně něco z Letnic: oslovil biskupy celého světa – tedy církev – právě na těch cestách, po nichž bylo třeba se na sklonku druhého tisíciletí vydat.“

Číst více...
300x200

Létající poutník Jan Pavel II.

Papež Jan Pavel II. během svého pontifikátu uskutečnil 104 zahraničních papežských cest, což bylo více, než kolik podnikli všichni jeho předchůdci dohromady. Jeho cesty v součtu měřili víc jak 1 167 000 km. Navštívil také místa, které předtím žádný papež nenavštívil. Ovládal více než 10 jazyků a stále se učil další.

Číst více...
300x200

Návrat do domu Otcova

V roce 2001 byla papeži Janu Pavlu II. diagnostikována Parkinsonova choroba, která mu znemožňovala plné nasazení do apoštolské práce. V roce 1999 dokonce zvažoval, že na papežský úřad rezignuje. Měl problémy souvisle říci více než několik vět a také slabě slyšel. Rovněž měl v pravém koleně bolestivou artritidu. Přesto pokračoval ve svých cestách po celém světě. Ti, kteří se s ním setkali ke konci života, potvrdili, že ačkoli byl po fyzické stránce velmi zničený, mentálně byl stále velmi čilý. „Nikdy neměl strach ze smrti. Dokonce ani tehdy, kdy už měl před očima bránu, za níž ho čekalo setkání s Bohem. Často prosil, abychom ho odvedli do kaple, kde po dlouhý čas rozmlouval s Pánem. Když jsme ho pozorovali během modlitby, byla nám jasná slova svatého Pavla, který učil, jak je třeba snášet utrpení.“ Píše ve své knize o Janu Pavlu II. Stanisław Dziwisz.

Číst více...

Kontakt

Kostel Svatého Ducha
Výškovická 124a, 700 30 Ostrava-Zábřeh

P. Mgr. Vítězslav Řehulka - farář
mob. 603 823 283
e-mail: v.rehulka(zavinac)volny.cz


Františka Böhmová (Fany)
mob. 732 412 342
e-mail: frantiska.b@seznam.cz
Kostel Navštívení Panny Marie
U Zámku 914/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh

P. ThLic. Václav Tomiczek - nemocniční kaplan
mob. 736 647 693
e-mail: vtomiczek(zavinac)doo.cz
Kaple Nanebevzetí Panny Marie
Husarova 56/70, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Bankovní účet
Na opravy a investice: 190737264/0300
Na provoz farnosti: 1645861339/0800
 • Úřední hodiny: Pondělí, Středa a Pátek 16.30 - 18.00 hodin.
  Kostel Sv. Ducha (vchod zezadu)
 • Úřední hodiny: Na vyžádání telefonicky.
  Kostel Navštívení Panny Marie (v sakristii)
Kostel Svatého Ducha, Výškovická, Ostrava-Ostrava-jih

Téma týdne