• Kostel Navštívení Panny Marie
 • slider_3.png
  Farní kostel Svatého Ducha
 • Kaple Nanebevzetí Panny Marie
 
Farní účet ČSOB 190737264/0300: 925 876 Kč
Věřejná sbírka ČS 6011080349/0800: 134 225 Kč
20. 6. 2022 zaplaceno 4 000 000 Kč
Děkujeme že se podílíte na díle ke chvále Boží a lidského umu…

Advent

Adventní adorace

Adventem s Vendelínem Drakobíjcem

Tak, Vendelín je zpět! Stal se andělem strážným a zase píše. A může tak psát v tomto adventu i vašim dětem. Dopisy míří na děti školního věku (první stupeň) a jsou zpracovány podle knihy DRAKOBIJCE - MOJE CESTA, kterou napsali Marek Domes a Juraj Hajkovský, vydalo Karmelitánské nakladatelství). Anděl dětem představí kluka Artura, kterému se ve snu objeví děsivý drak. Tajemný přítel Poutník Arturovi nabídne, že ho naučí, jak s tímto nepřítelem bojovat. Na tuto cestu - stát se drakobijcem - se tak v letošním adventu můžete vydat se svými dětmi i vy. V dopisech nejsou děti nějak konkrétně úkolovány, jak tomu bylo v předešlých ročnících. Úkolován je kluk Artur. Je jen a jen na vás, jak tyto podněty doma zpracujete. Jestli zkusíte úkoly plnit, nebo si o nich budete s dětmi povídat a nebo celé snažení vezmete jako čtení na pokračování s občasným dolepováním a vymalováváním (to nechybí ani tentokrát). Součástí je obrazová příloha - jednotlivé dračí hlavy, šňůrka na trofeje a dary od Poutníka.

Podklady jsou ke stažení zde.

Ohlášky

Katecheze dospělých - informace zde.

04. 12. – 11. 12. 2022
2. neděle adventní

Modlitba maminek za mír pokračuje v úterý po mši svaté v 9.10 hod. v pastoračním centru.

Ve čtvrtek v 19.00 pokračuje katecheze pro dospělé. Setkání se uskuteční v pastorační místnosti kostela Navštívení Panny Marie.

Další příprava na biřmování se uskuteční v pátek v 19.00 v pastoračním centru. Účast nutná!

RORÁTY budou vždy v sobotu ráno v 7.00 kromě 23.12 v pátek v 7.00. Děti si mohou donést lampičky a po mši svaté bude společná snídaně v pastoračním centru.

Příští sobotu v 17.00 v kostele Svatého Ducha bude benefiční koncert na nové varhany. Všichni jste srdečně zváni! Vstupné dobrovolné.

Zapisují se intence na příští rok 2023. Zapisování intencí probíhá ve farní kanceláři v úřední hodiny. Také je zde možné zakoupit lístky na benefiční koncert Hradišťan.

Dnes v 16.45 jste zváni na 2. adventní adoraci.

Zpívejte Hospodinu píseň novou… (Žalm)

27. 11. – 04. 12. 2022
1. neděle adventní

Modlitba maminek za mír pokračuje v úterý po mši svaté v pastoračním centru.

Adventní snažení pro děti. Vzadu za lavicemi jsou připravené podklady pro 1. adventní aktivitu pro děti. Další dopisy a obrazovou přílohu si rodiče můžou stáhnout na farních stránkách.

BETLÉM OČIMA DĚTÍ – namaluj obrázek a odevzdej do sakristie. Výstavu prací dětí bude možno vidět celý prosinec v past. centru.

RORÁTY budou vždy v sobotu ráno v 7.00 kromě 23.12 v pátek v 7.00. Děti si mohou donést lampičky a po mši svaté bude společná snídaně v pastoračním centru.

Zapisují se intence na příští rok 2023. Zapisování intencí probíhá ve farní kanceláři v úřední hodiny. Také je zde možné zakoupit lístky na benefiční koncert Hradišťan.

V pátek od 15.00 adorace s možností svátosti smíření.

Mimořádná sbírka na naše nové varhany z minulého týdne činila 73.000,-, osobní dary 110.000,- a dar z prodeje kalendářů 5.000,-. Benefiční second hand vynesl 17.000,-. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!

Dnes bude od 9.30 otevřená farní knihovna.

Dnes v 16.45 jste zváni na 1. adventní adoraci.

Hospodin je mé světlo a má spása… (Žalm)

Intence

Výuka náboženství

Bohoslužby

Naše aktivity

 • Úterý

  Setkávání seniorů
  15.30 hodin
  (1x za měsíc)

  Cvičení ženy
  18.00-20.00 hodin

  Setkání AA (anonymní alkoholici)
  18.00 hodin

  Pastorační centrum Jana Pavla II. kostela Svatého Ducha

 • Středa

  Cvičení maminek s dětmi
  09.00-11.00 hodin

  Pastorační centrum Jana Pavla II. kostela Svatého Ducha

 • Čtvrtek

  Cvičení seniorů
  09.30 hodin

  Cvičení ženy
  18.00-20.00 hodin

  Pastorační centrum Jana Pavla II. kostela Svatého Ducha

  Katecheze pro dospělé
  19.00 hodin (co 14 dnů dle rozpisu)

  kostel Navštívení Panny Marie

Ostatní bohoslužby

Fotogalerie

Jan Pavel II - 100. výročí narození

300x200

Karol Józef Wojtyła

Karol Józef Wojtyła se narodil 18. května 1920 v polských Wadowicích, jako třetí dítě do rodiny armádního důstojníka Karola Wojtyły st. (*1879 †1941) a jeho manželky Emilie, rozené Kaczorowské (*1884 †1929). Jeho staršího bratr Edmund se narodil v srpnu 1906 a vystudoval medicínu na Jagellonské univerzitě. Bratr však umřel v roce 1932 po tom, co se nakazil spálou od své pacientky. V roku 1914 se narodila sestra Olga, která zemřela jen pár týdnů po narození. Karol Józef byl pokřtěn 20. června v kostele Obětování Panny Marie. Jméno Karol dostal po otci. Druhé jméno Józef, dostal po maršálu Józefu Piłsudském (jenž deset dní před jeho narozením porazil bolševická vojska u Kyjeva) nebo na počest císaře Františka Josefa I. (v jehož armádě sloužil jeho otec). Rodina a přátelé ho však v dětství nazývali Lolek. Když mněl Karol 9 let, umřela ve věku 45 let na vleklý zánět srdce a ledvin, také jeho maminka. Po zbytek dětství a dospíváni tak vyrůstal pouze s tatínkem...

Číst více...
300x200

Habemus Papam! Joannens Paulus II.

Karol Wojtyła se v roce 1962 účastnil II. vatikánského koncilu, který zahájil papež Jan XXIII. Během všech čtyř koncilních zasedání, která proběhla od roku 1962 do roku 1965, se zapojoval do diskusí o pramenech Zjevení, svátostech, liturgické obnovy, role Marie či podstaty církve. Z perspektivy mnohaleté pastorační zkušenosti se vyjadřoval k otázce apoštolátu laiků a zdůrazňoval pramen jejich povolání a roli v životě církve. Hlas arcibiskupa z komunistického Polska, kde byla porušována práva občanů vyznávat víru, měl zvláštní význam při vzniku Deklarace o náboženské svobodě. Během koncilu zdůrazňoval, že církev je ve stálém dialogu se světem, a církev uskutečňuje své poslání ve světě a skrze svět. Spolupracovníci na mladého kolegu hleděli s uznáním. Teolog Yves Congar si poznamenal do svého deníku: „Wojtyła udělal ohromný dojem. Je dominantní osobností. V jeho osobě je vitalita, magnetická síla, prorocká moc plná klidu a nepřipouštějící odmítnutí.“ Také teolog Henri de Lubac později přiznal: „Nebylo těžké v něm odhalit člověka velkého kalibru.“ Po návratu z koncilu napsal knihu s názvem K pramenům obnovy: Studie o realizaci II. Vatikánského koncilu. Po letech o II. vatikánském koncile napsal: „Koncil měl skutečně něco z Letnic: oslovil biskupy celého světa – tedy církev – právě na těch cestách, po nichž bylo třeba se na sklonku druhého tisíciletí vydat.“

Číst více...
300x200

Létající poutník Jan Pavel II.

Papež Jan Pavel II. během svého pontifikátu uskutečnil 104 zahraničních papežských cest, což bylo více, než kolik podnikli všichni jeho předchůdci dohromady. Jeho cesty v součtu měřili víc jak 1 167 000 km. Navštívil také místa, které předtím žádný papež nenavštívil. Ovládal více než 10 jazyků a stále se učil další.

Číst více...
300x200

Návrat do domu Otcova

V roce 2001 byla papeži Janu Pavlu II. diagnostikována Parkinsonova choroba, která mu znemožňovala plné nasazení do apoštolské práce. V roce 1999 dokonce zvažoval, že na papežský úřad rezignuje. Měl problémy souvisle říci více než několik vět a také slabě slyšel. Rovněž měl v pravém koleně bolestivou artritidu. Přesto pokračoval ve svých cestách po celém světě. Ti, kteří se s ním setkali ke konci života, potvrdili, že ačkoli byl po fyzické stránce velmi zničený, mentálně byl stále velmi čilý. „Nikdy neměl strach ze smrti. Dokonce ani tehdy, kdy už měl před očima bránu, za níž ho čekalo setkání s Bohem. Často prosil, abychom ho odvedli do kaple, kde po dlouhý čas rozmlouval s Pánem. Když jsme ho pozorovali během modlitby, byla nám jasná slova svatého Pavla, který učil, jak je třeba snášet utrpení.“ Píše ve své knize o Janu Pavlu II. Stanisław Dziwisz.

Číst více...

Kontakt

Kostel Svatého Ducha
Výškovická 124a, 700 30 Ostrava-Zábřeh

P. Mgr. Vítězslav Řehulka - farář
mob. 603 823 283
e-mail: v.rehulka(zavinac)volny.cz

P. Lukáš Dořičak
mob. 739 928 894
Kostel Navštívení Panny Marie
U Zámku 914/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh

P. ThLic. Václav Tomiczek - nemocniční kaplan
mob. 736 647 693
e-mail: vtomiczek(zavinac)doo.cz
Kaple Nanebevzetí Panny Marie
Husarova 56/70, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Bankovní účet
Na opravy a investice: 190737264/0300
Na provoz farnosti: 1645861339/0800
 • Úřední hodiny: Pondělí, Středa a Pátek 16.30 - 18.00 hodin.
  Kostel Sv. Ducha (vchod zezadu)
 • Úřední hodiny: Na vyžádání telefonicky.
  Kostel Navštívení Panny Marie (v sakristii)
Kostel Svatého Ducha, Výškovická, Ostrava-Ostrava-jih

Téma týdne