• Farní Kostel Navštívení Panny Marie
 • slider_3.png
  Kostel Svatého Ducha
 • Kaple Nanebevzetí Panny Marie
 

Úvodní slovo

 • Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.
  Matouš 5:14
 • Biblický citát na dnešní den
  Jen jedno je třeba. (Lk 10,42)
 • To, co jsme vykonali, navždy a navěky

  zůstane s námi.

  Nic z toho, co člověk koná, není bezvýznamné a nepatrné. 

  Každý skutek je konán jednou provždy (a navěky).
  To, co jsme vykonali,
  navždy zůstane
  s námi.

  www.pastorace.cz

Církev také v dnešní době navazuje na dílo započaté v den letnic, kdy apoštolové v moci Ducha Svatého vyšli do jeruzalémských ulic a hlásali evangelium Ježíše Krista mnoha jazyky (srov. Sk 2,5–11). V následujících staletích se toto evangelizační poslání rozšířilo do celého světa a naučilo se promlouvat různými jazyky, aby splnilo Kristův příkaz zvěstovat evangelium všem národům (srov. Mt 28, 19–20).

S odvahou a nadějí tak využijme možností, které nám dnešní doba nabízí, abychom za pomoci moderních technických prostředků vzájemné komunikace dokázali zvěstovat radostnou zvěst o našem vykoupení. Učiňme internet skutečným prostorem pro člověka, protože kde není prostor pro Krista, tam není prostor pro člověka.

P. Vítězslav Řehulka, farář
P. Jakub Dominik Štefík, farní vikář
P. Václav Tomiczek, nemocniční kaplan

300x200

Kostel Svatého Ducha

Kostel sv. Ducha stojí v místě, kde měl stát kostel už v roce 1968. Dne 25. května 2004 byly pozemek i stavba požehnány...

Číst více...
300x200

Kostel Navštívení Panny Marie

Nedaleko nenápadného zámku v městské části Ostrava – Zábřeh, uprostřed menšího parčíku stojí druhá z místních historických...

Číst více...
300x200

Kaple Nanebevzetí Panny Marie

Připravujeme...

Poutní zájezd do Fatimy

Rozdělení do skupin je k nahlédnutí v sákristii kostela Sv. Ducha.

Program poutě ke stažení zde.

Autobusová trasa zde.

Ohlášky

Katecheze dospělých - informace zde.

16.07. – 23.07.2017
15. neděle v mezidobí

Vsakristii si můžete zakoupit magnetku v ceně 30,- Kč. Dar je na podporu hospice sv. Lukáše a mobilního hospice sv. Kryštofa.

Dnes byla mimořádná sbírka na opravu kostela Svatého Ducha.

V sakristii můžete zaplatit farní dovolenou. Odjezd na dovolenou bude příští neděli po mši svaté v 8.30. Od 8.00 bude přistavený autobus.

Během prázdnin NEBUDOU čtvrteční mše svaté v kapli ve Výškovicích. Také úřední hodiny budou o prázdninách jen v pondělí.

I o dvacet století později nás dojímá citlivost, věrnost a láska Marie Magdalény k Ježíši... (papež František)

09.07. – 16.07.2017
14. neděle v mezidobí

Během prázdnin NEBUDOU čtvrteční mše svaté v kapli ve Výškovicích. Také úřední hodiny budou o prázdninách jen v pondělí.

Příští neděli bude mimořádná sbírka na opravu kostela Svatého Ducha.

On, který je schopen v celé hloubce změřit míru špatnosti a zná podstatu urážky Boha, se přesto nad námi sklání... (papež František)

Intence

Výuka náboženství

Během letních prázdnin výuka neprobíhá.

Bohoslužby

Naše aktivity

 • Úterý

  Setkávání maminek
  09.30 hodin

  Setkávání seniorů
  15.30 hodin
  (1x za měsíc)

  Cvičení ženy
  18.00-20.00 hodin

  Setkání AA (anonymní alkoholici)
  18.00 hodin

  Pastorační centrum Jana Pavla II. kostela Svatého Ducha

 • Středa

  Cvičení maminek s dětmi
  09.00-11.00 hodin

  Pastorační centrum Jana Pavla II. kostela Svatého Ducha

 • Čtvrtek

  Cvičení seniorů
  09.30 hodin

  Cvičení ženy
  18.00-20.00 hodin

  Pastorační centrum Jana Pavla II. kostela Svatého Ducha

  Katecheze pro dospělé
  19.00 hodin (co 14 dnů dle rozpisu)

  Farní kostel Navštívení Panny Marie

Ostatní bohoslužby

Čtení z dnešního dne

Fotogalerie

Očekávané události

Kontakt

Kostel Svatého Ducha
Kotlářova 124a, 700 30 Ostrava-Zábřeh

P. Mgr. Vítězslav Řehulka - farář
mob. 603 823 283
e-mail: v.rehulka(zavinac)volny.cz

P. Mgr. Jakub Dominik Štefík - farní vikář
mob. 776 690 675
e-mail: jdstefik(zavinac)gmail.com
Kostel Navštívení Panny Marie
U Zámku 914/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh

P. ThLic. Václav Tomiczek - nemocniční kaplan
mob. 736 647 693
Kaple Nanebevzetí Panny Marie
Husarova 56/70, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Bankovní účet
č. ú.: 190737264/0300
Telefon
+420 599 097 086
 • Úřední hodiny: Pondělí, Středa a Pátek 16.30 - 18.00 hodin.
  Kostel Sv. Ducha (vchod zezadu)
 • Úřední hodiny: Na vyžádání telefonicky.
  Kostel Navštívení Panny Marie (v sakristii)
Kostel Svatého Ducha, Kotlářova, Ostrava-Ostrava-jih