• Farní Kostel Navštívení Panny Marie
 • slider_3.png
  Kostel Svatého Ducha
 • Kaple Nanebevzetí Panny Marie
 

Úvodní slovo

 • Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.
  Matouš 5:14
 • Biblický citát na dnešní den
  Já jsem přemohl svět. (Jan 16,33)
 • Modlitba mi pomáhá

  odhalit jedinečnou Boží lásku ke mně.

  Se svolením zpracováno podle knihy:
  Jacques Philippe, Dotknout se Boha
  kterou vydalo nakladatelství Paulínky.
  Redakčně upraveno.

  www.pastorace.cz

Církev také v dnešní době navazuje na dílo započaté v den letnic, kdy apoštolové v moci Ducha Svatého vyšli do jeruzalémských ulic a hlásali evangelium Ježíše Krista mnoha jazyky (srov. Sk 2,5–11). V následujících staletích se toto evangelizační poslání rozšířilo do celého světa a naučilo se promlouvat různými jazyky, aby splnilo Kristův příkaz zvěstovat evangelium všem národům (srov. Mt 28, 19–20).

S odvahou a nadějí tak využijme možností, které nám dnešní doba nabízí, abychom za pomoci moderních technických prostředků vzájemné komunikace dokázali zvěstovat radostnou zvěst o našem vykoupení. Učiňme internet skutečným prostorem pro člověka, protože kde není prostor pro Krista, tam není prostor pro člověka.

P. Vítězslav Řehulka, farář
P. Jakub Dominik Štefík, farní vikář
P. Václav Tomiczek, nemocniční kaplan

300x200

Kostel Svatého Ducha

Kostel sv. Ducha stojí v místě, kde měl stát kostel už v roce 1968. Dne 25. května 2004 byly pozemek i stavba požehnány...

Číst více...
300x200

Kostel Navštívení Panny Marie

Nedaleko nenápadného zámku v městské části Ostrava – Zábřeh, uprostřed menšího parčíku stojí druhá z místních historických...

Číst více...
300x200

Kaple Nanebevzetí Panny Marie

Připravujeme...

Ohlášky

Katecheze dospělých - informace zde.

Fotografie z Velikonoční vigílie zde.

Fotografie z procesí se sochou Panny Marie ke kapličce u Lidlu zde.

07.05. – 14.05.2017
4. neděle velikonoční - Neděle modliteb za duchovní povolání

Tento týden pokračuje ve středu setkání katechumenů a ve čtvrtek setkání novokřtěnců. Příští sobotu jste zváni na Pouť rodin na Maria Hilf ve Zlatých horách. Program je na nástěnce. V sobotu 13.5. si připomínáme 100 let od zjevení Panny Marie ve Fatimě. Bude vystavena socha Panny Marie fatimské, kterou máme v naší farnosti. Kde ten den uctí tuto sochu a bude se účastnit mše sv., může získat plnomocné odpustky po splnění obvyklých podmínek! Příští neděli bude Den matek a scholička si připravila malé poděkování pro všechny maminky při mši svaté v 10.30 a také krátce po mši svaté. Zítra v pondělí 8.5. se uskuteční 10. Motorkářská pouť. V 10.00 mše svatá v kostele Svatého Ducha, po mši svaté proběhne žehnání a ve 12.00 odjezd do DOV (dolní oblasti Vítkovic). Všichni jsou srdečně zváni. Mše svatá v 18.00 NEBUDE ! Májové pobožnosti ve farním kostele Út, Čt, So vždy v 17.45. V kostele Svatého Ducha v Po, St, Pá vždy po mši svaté. V kapli ve Výškovicích Ve Čt a v Ne vždy v 17.45. Bůh

Bůh vstupuje do života lidí a dává světlo a radost... (papež František)

14.05. – 21.05.2017
5. neděle velikonoční - Den matek

Tento týden setkání katechumenů a novokřtěnců NEBUDE. Z důvodu vernisáže nebude ve čtvrtek Katecheze pro dospělé. Náhradní termín bude další týden 25.5. v 19.00!!! Ve čtvrtek v 18.00 v pastoračním centru Jana Pavla II. jste všichni srdečně zváni na zahájení vernisáže ak. malíře Jakuba Špaňhela. Zároveň proběhne koncert Michala Žáčka (saxofon) a Vlastimila Šmídy (klávesy). V průběhu vernisáže bude ochutnávka měšních vín. V sobotu od 19.00 v kostele Svatého Ducha proběhne adorace pro středoškoláky a vysokoškoláky. Příští neděli 21.5. bude ve středisku sester salesiánek Květnová akademie s výstavkou, divadelním představením a vystoupením dětí z hudebních kroužků. Začátek je v 15,00 hodin a všichni jsou srdečně zváni. Každý dostane i malý dáreček na památku. Příští neděli bude sbírka na TV NOE. Zároveň bude probíhat prodej knih karmelitánského nakladatelství. Výtěžek postních pokladniček byl 11.063,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať! Část darujeme hospici Ondrášek a část pro rodiny v nouzi. Májové pobožnosti ve farním kostele Út, Čt, So vždy v 17.45. V kostele Svatého Ducha v Po, St, Pá vždy po mši svaté. V kapli ve Výškovicích Ve Čt a v Ne vždy v 17.45.

Maminky chovají své děti v náruči a později je drží za ruku jen na krátkou chvíli. Srdce svých dětí však drží po celý život ... (papež František)

Intence

Výuka náboženství

 • 1. Pastorační centrum – „Pastoráček“

  Pondělí
  1. třída 1.sk.:13.30-14.15 hodin a 2.sk.:14.30-15.15 hodin
  2. třída 15.30-16.30 hodin
  3. třída 16.30-17.30 hodin

  1. – 3. třídu vede
  Ing. Mgr. Františka Böhmová - teta Fany

 • 2. Pastorační centrum – Knihovna

  Pondělí
  4. třída 14.30-15.15 hodin
  5. třída 15.15-16.00 hodin
  6. třída 16.00-17.00 hodin
  7. a 8. třída 17.00-17.45 hodin

  Středa
  8.+ 9.třída 16.30-17.30 hodin
  středoškoláci mše sv. + spolčo

  4. – 8. třídu vede
  P. Mgr. Jakub Dominik Štefík - kaplan

 • 3. Farní kostel – „nad sakristií“

  Středa
  2. třída 13.30-14.30 hodin
  3. třída 15.30-16.30 hodin
  5. třída 14.30-15.30 hodin

  Čtvrtek
  4. třída 16.00-17.00 hodin

  Pátek 8. třída
  15.00-16.00 hodin

  1. – 3. třídu vede
  Ing. Mgr. Františka Böhmová - teta Fany
  4. – 9. třídu vede
  P. Mgr. Jakub Dominik Štefík - kaplan

Bohoslužby

Naše aktivity

 • Úterý

  Setkávání maminek
  09.30 hodin

  Setkávání seniorů
  15.30 hodin

  Cvičení ženy
  18.00-20.00 hodin

  Setkání AA (anonymní alkoholici)
  18.00 hodin

  Pastorační centrum Jana Pavla II. kostela Svatého Ducha

 • Středa

  Cvičení maminek s dětmi
  09.00-11.00 hodin

  Společenství mládeže
  19.00 hodin

  Pastorační centrum Jana Pavla II. kostela Svatého Ducha

 • Čtvrtek

  Cvičení seniorů
  09.30 hodin

  Cvičení ženy
  18.00-20.00 hodin

  Pastorační centrum Jana Pavla II. kostela Svatého Ducha

  Katecheze pro dospělé
  19.00 hodin (nepravidelně)

  Farní kostel Navštívení Panny Marie

Ostatní bohoslužby

Čtení z dnešního dne

Fotogalerie

Očekávané události

Kontakt

Kostel Svatého Ducha
Kotlářova 124a, 700 30 Ostrava-Zábřeh

P. Mgr. Vítězslav Řehulka - farář
mob. 603 823 283
e-mail: v.rehulka(zavinac)volny.cz

P. Mgr. Jakub Dominik Štefík - farní vikář
mob. 776 690 675
e-mail: jdstefik(zavinac)gmail.com
Kostel Navštívení Panny Marie
U Zámku 914/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh

P. ThLic. Václav Tomiczek - nemocniční kaplan
mob. 736 647 693
Kaple Nanebevzetí Panny Marie
Husarova 56/70, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Bankovní účet
č. ú.: 190737264/0300
Telefon
+420 599 097 086
 • Úřední hodiny: Pondělí, Středa a Pátek 16.30 - 18.00 hodin.
  Kostel Sv. Ducha (vchod zezadu)
 • Úřední hodiny: Na vyžádání telefonicky.
  Kostel Navštívení Panny Marie (v sakristii)
Kostel Svatého Ducha, Kotlářova, Ostrava-Ostrava-jih