• Farní Kostel Navštívení Panny Marie
 • slider_3.png
  Kostel Svatého Ducha
 • Kaple Nanebevzetí Panny Marie
 

Úvodní slovo

 • Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.
  Matouš 5:14
 • Biblický citát na dnešní den
  Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe. (Mt 16,24)
 • Již řadu let mě trápí časté bolesti. (Řehoř Veliký)

  Čím jsem skleslejší pro závažnost časných obtíží, tím lépe se mi dýchá v naději na budoucí dobra.

  více

   

   

  www.pastorace.cz

Církev také v dnešní době navazuje na dílo započaté v den letnic, kdy apoštolové v moci Ducha Svatého vyšli do jeruzalémských ulic a hlásali evangelium Ježíše Krista mnoha jazyky (srov. Sk 2,5–11). V následujících staletích se toto evangelizační poslání rozšířilo do celého světa a naučilo se promlouvat různými jazyky, aby splnilo Kristův příkaz zvěstovat evangelium všem národům (srov. Mt 28, 19–20).

S odvahou a nadějí tak využijme možností, které nám dnešní doba nabízí, abychom za pomoci moderních technických prostředků vzájemné komunikace dokázali zvěstovat radostnou zvěst o našem vykoupení. Učiňme internet skutečným prostorem pro člověka, protože kde není prostor pro Krista, tam není prostor pro člověka.

P. Vítězslav Řehulka, farář
P. Jakub Dominik Štefík, farní vikář
P. Václav Tomiczek, nemocniční kaplan

300x200

Kostel Svatého Ducha

Kostel sv. Ducha stojí v místě, kde měl stát kostel už v roce 1968. Dne 25. května 2004 byly pozemek i stavba požehnány...

Číst více...
300x200

Kostel Navštívení Panny Marie

Nedaleko nenápadného zámku v městské části Ostrava – Zábřeh, uprostřed menšího parčíku stojí druhá z místních historických...

Číst více...
300x200

Kaple Nanebevzetí Panny Marie

Připravujeme...

Ohlášky

Rozpis náboženství 2016/2017 dle ročníků zde.

Alpy - Dolomity podzim 2016 - informace zde.

18.09. – 25.09.2016
25. neděle v mezidobí

Rozvrh vyučování náboženství najdete na nástěnce všech kostelů.
Dnes v 16.00 a v pátek v 16.00 bude ministrantská schůzka v kostele Svatého Ducha.
V úterý v 18.00 proběhne v kostele Svatého Ducha koncert v rámci Svatováclavského festivalu. Všichni jsou srdečně zváni!
V úterý v 19.00 se uskuteční setkání společenství apoštolátu sv. Alžběty. Setkání bude ve farním kostele v pastorační místnosti.
Ve středu a ve čtvrtek pokračuje setkání katechumenů.
Setkání malé scholičky bude v pátek v 17.00 v knihovně pastoračního centra. Zváni jsou všechny děti od 5 do třetí třídy a samozřejmě i stávající děti.
Dnes byla mimořádná sbírka na dluhy farního kostela, sbírka na církevní školy bude příští neděli.

Konzumní způsob života nás přivádí k tomu, že jsme ztratili zdravou schopnost odpočívat, číst a radovat se z umění... (papež František)

11.09. – 18.09.2016
24. neděle v mezidobí - Žehnání aktovek prvňáčkům

Setkání rodičů dětí, které budou navštěvovat náboženství: Svatý Duch pondělí 12.9. po večerní mši svaté v pastoračním centru, Farní kostel v úterý 13.9. po večerní mši svaté v pastorační místnosti.
V úterý v 15.30 v knihovně past. centra se uskuteční setkání seniorů.
Ve středu po večerní mši svaté v 18.45 se uskuteční krátká informační schůzka o farním podzimním zájezdu do Sant Martinu!
Ve čtvrtek bude v kostele Svatého Ducha mše svatá v 9.00 za účasti členů PTP.
Ve středu začíná nový ročník katechumenů. Začátek v 19.00 v knihovně pastoračního centra. Ve čtvrtek v 19.00 pokračuje druhý ročník katechumenů.
Setkání malé scholičky bude v pátek v 17.00 v knihovně pastoračního centra. Zváni jsou všechny děti od 5 do třetí třídy a samozřejmě i stávající děti.
V sobotu v 19.00 bude první adorace pro mládež. Adorace bude v kostele Svatého Ducha.
Příští neděli bude mimořádná sbírka na dluhy farního kostela, sbírka na církevní školy bude 25.9.
Vzadu za lavicemi si můžete vzít farní časopis Ain Karim.

Vychovávat dítě znamená vychovávat sebe... (neznámý autor)

Intence

Výuka náboženství

 • 1. Pastorační centrum – „Pastoráček“

  Pondělí
  1. třída 1.sk.:13.30-14.15 hodin a 2.sk.:14.30-15.15 hodin
  2. třída 15.30-16.30 hodin
  3. třída 16.30-17.30 hodin

  1. – 3. třídu vede
  Ing. Mgr. Františka Böhmová - teta Fany

 • 2. Pastorační centrum – Knihovna

  Pondělí
  4. třída 14.30-15.15 hodin
  5. třída 15.15-16.00 hodin
  6. třída 16.00-17.00 hodin
  7. a 8. třída 17.00-17.45 hodin

  Středa
  8.+ 9.třída 16.30-17.30 hodin
  středoškoláci mše sv. + spolčo

  4. – 8. třídu vede
  P. Mgr. Jakub Dominik Štefík - kaplan

 • 3. Farní kostel – „nad sakristií“

  Středa
  2. třída 13.30-14.30 hodin
  3. třída 15.30-16.30 hodin
  5. třída 14.30-15.30 hodin

  Čtvrtek
  4. třída 16.00-17.00 hodin

  Pátek 8. třída
  15.00-16.00 hodin

  1. – 3. třídu vede
  Ing. Mgr. Františka Böhmová - teta Fany
  4. – 9. třídu vede
  P. Mgr. Jakub Dominik Štefík - kaplan

Bohoslužby

Naše aktivity

 • Úterý

  Setkávání maminek
  09.30 hodin

  Setkávání seniorů
  15.30 hodin

  Cvičení ženy
  18.00-20.00 hodin

  Setkání AA (anonymní alkoholici)
  18.00 hodin

  Pastorační centrum Jana Pavla II. kostela Svatého Ducha

 • Středa

  Cvičení maminek s dětmi
  09.00-11.00 hodin

  Společenství mládeže
  19.00 hodin

  Pastorační centrum Jana Pavla II. kostela Svatého Ducha

 • Čtvrtek

  Cvičení seniorů
  09.30 hodin

  Cvičení ženy
  18.00-20.00 hodin

  Pastorační centrum Jana Pavla II. kostela Svatého Ducha

  Katecheze pro dospělé
  19.00 hodin (nepravidelně)

  Farní kostel Navštívení Panny Marie

Ostatní bohoslužby

Čtení z dnešního dne

Fotogalerie

Očekávané události

Kontakt

Kostel Svatého Ducha
Kotlářova 124a, 700 30 Ostrava-Zábřeh

P. Mgr. Vítězslav Řehulka - farář
mob. 603 823 283
e-mail: v.rehulka(zavinac)volny.cz

P. Mgr. Jakub Dominik Štefík - farní vikář
mob. 776 690 675
e-mail: jdstefik(zavinac)gmail.com
Kostel Navštívení Panny Marie
U Zámku 914/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh

P. ThLic. Václav Tomiczek - nemocniční kaplan
mob. 736 647 693
Kaple Nanebevzetí Panny Marie
Husarova 56/70, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Bankovní účet
č. ú.: 190737264/0300
Telefon
+420 599 097 086
 • Úřední hodiny: Pondělí, Středa a Pátek 16.30 - 18.00 hodin.
  Kostel Sv. Ducha (vchod zezadu)
 • Úřední hodiny: Na vyžádání telefonicky.
  Kostel Navštívení Panny Marie (v sakristii)
Kostel Svatého Ducha, Kotlářova, Ostrava-Ostrava-jih