• Farní Kostel Navštívení Panny Marie
 • slider_3.png
  Kostel Svatého Ducha
 • Kaple Nanebevzetí Panny Marie
 

Úvodní slovo

 • Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.
  Matouš 5:14
 • Biblický citát na dnešní den
  Žijte jako děti světla. (Ef 5,8)
 • Smrti se nebojím.

  Vím, že půjdu do lepšího (P. Václav Dvořák)

  www.pastorace.cz

Církev také v dnešní době navazuje na dílo započaté v den letnic, kdy apoštolové v moci Ducha Svatého vyšli do jeruzalémských ulic a hlásali evangelium Ježíše Krista mnoha jazyky (srov. Sk 2,5–11). V následujících staletích se toto evangelizační poslání rozšířilo do celého světa a naučilo se promlouvat různými jazyky, aby splnilo Kristův příkaz zvěstovat evangelium všem národům (srov. Mt 28, 19–20).

S odvahou a nadějí tak využijme možností, které nám dnešní doba nabízí, abychom za pomoci moderních technických prostředků vzájemné komunikace dokázali zvěstovat radostnou zvěst o našem vykoupení. Učiňme internet skutečným prostorem pro člověka, protože kde není prostor pro Krista, tam není prostor pro člověka.

P. Vítězslav Řehulka, farář
P. Jakub Dominik Štefík, farní vikář
P. Václav Tomiczek, nemocniční kaplan

300x200

Kostel Svatého Ducha

Kostel sv. Ducha stojí v místě, kde měl stát kostel už v roce 1968. Dne 25. května 2004 byly pozemek i stavba požehnány...

Číst více...
300x200

Kostel Navštívení Panny Marie

Nedaleko nenápadného zámku v městské části Ostrava – Zábřeh, uprostřed menšího parčíku stojí druhá z místních historických...

Číst více...
300x200

Kaple Nanebevzetí Panny Marie

Připravujeme...

Ohlášky

Rozpis náboženství 2016/2017 dle ročníků zde.

Katecheze dospělých - informace zde.

23.10. – 30.10.2016
30. neděle v mezidobí - Slavnost výročí posvěcení kostela Svatého Ducha (Den modliteb za misie)

V úterý jste zváni na recitál Štěpána Raka a Alfréda Strejčka Pocta Karlu IV. Začátek v 18.00 kostel Svatého Ducha. Vstupenky jsou v předprodeji nebo před koncertem.
Ve středu a čtvrtek pokračuje setkání katechumenů NEBUDE.
Velké poděkování všem organizátorům Běhu pro Elišku. Také moc děkujeme za buchty a občerstvení!
Mimořádná sbírka na dluhy farního kostela byla 41.000,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať! Dnes byla sbírka na Světové misie.
Pouť do Fatimy v srpnu 2017. Připravujeme 7-8 denní farní pouť do Fatimy ke 100. výročí zjevení Panny Marie. Pouť by měla dva navazující termíny. Vždy jedna cesta autobusem a jedna letecky. Cena s polopenzí 12.100,- Kč. Od příštího týdne do konce prosince se můžete závazně přihlásit v sakristii. Pro uskutečnění poutě potřebujeme 100 poutníků a také modlitbu farnosti.

V ideologiích není přítomen Ježíš. Ježíš je něžnost, láska, vlídnost a ideologie jakéhokoli ražení jsou vždy rigidní... (papež František)

16.10. – 23.10.2016
29. neděle v mezidobí - Slavnost svaté Hedviky (Patronka naší diecéze)

VVzadu za lavicemi si můžete zakoupit kalendáře Centra pro rodinu. Cena je dárcovská jako příspěvek na činnost centra. Ve vchodu do past. centra se také prodávají kalendáře na příští rok.
Ve středu a čtvrtek pokračuje setkání katechumenů.
Ve čtvrtek v 17.00 v pastoračním centru se uskutečnění veřejného setkání k participativnímu rozpočtu - Společně tvoříme Jih.
V sobotu jste zváni na Běh pro Elišku. 15.00 start pro děti, kočárky a vozíčky 16.00 start hlavního závodu od 16.00 společenský program zakončený vyhlášením vítězů a v 19.00 slavností ohňostroj pro Elišku. Prosíme, zda byste nemohli přinést v pátek nebo v sobotu po mši svaté cukroví, zákusky nebo buchty do pastoračního centra. Moc děkujeme za pomoc.
Příští neděli slavíme v kostele Svatého Ducha Slavnost 9. výročí posvěcení chrámu.
Dnes v 16.00 bude setkání ministrantů Dominika Savia.
Vzadu za lavicemi si můžete vzít farní časopis Ain Karim.
Dnes byla mimořádná sbírka na dluhy farního kostela a příští neděli bude sbírka na Světové misie.

Všichni jsme hříšníci. Prosme však Pána o to, abychom nebyli pokrytci. Pokrytci nevědí, co je odpuštění, radost a Boží láska... (papež František)

Intence

Výuka náboženství

 • 1. Pastorační centrum – „Pastoráček“

  Pondělí
  1. třída 1.sk.:13.30-14.15 hodin a 2.sk.:14.30-15.15 hodin
  2. třída 15.30-16.30 hodin
  3. třída 16.30-17.30 hodin

  1. – 3. třídu vede
  Ing. Mgr. Františka Böhmová - teta Fany

 • 2. Pastorační centrum – Knihovna

  Pondělí
  4. třída 14.30-15.15 hodin
  5. třída 15.15-16.00 hodin
  6. třída 16.00-17.00 hodin
  7. a 8. třída 17.00-17.45 hodin

  Středa
  8.+ 9.třída 16.30-17.30 hodin
  středoškoláci mše sv. + spolčo

  4. – 8. třídu vede
  P. Mgr. Jakub Dominik Štefík - kaplan

 • 3. Farní kostel – „nad sakristií“

  Středa
  2. třída 13.30-14.30 hodin
  3. třída 15.30-16.30 hodin
  5. třída 14.30-15.30 hodin

  Čtvrtek
  4. třída 16.00-17.00 hodin

  Pátek 8. třída
  15.00-16.00 hodin

  1. – 3. třídu vede
  Ing. Mgr. Františka Böhmová - teta Fany
  4. – 9. třídu vede
  P. Mgr. Jakub Dominik Štefík - kaplan

Bohoslužby

Naše aktivity

 • Úterý

  Setkávání maminek
  09.30 hodin

  Setkávání seniorů
  15.30 hodin

  Cvičení ženy
  18.00-20.00 hodin

  Setkání AA (anonymní alkoholici)
  18.00 hodin

  Pastorační centrum Jana Pavla II. kostela Svatého Ducha

 • Středa

  Cvičení maminek s dětmi
  09.00-11.00 hodin

  Společenství mládeže
  19.00 hodin

  Pastorační centrum Jana Pavla II. kostela Svatého Ducha

 • Čtvrtek

  Cvičení seniorů
  09.30 hodin

  Cvičení ženy
  18.00-20.00 hodin

  Pastorační centrum Jana Pavla II. kostela Svatého Ducha

  Katecheze pro dospělé
  19.00 hodin (nepravidelně)

  Farní kostel Navštívení Panny Marie

Ostatní bohoslužby

Čtení z dnešního dne

Fotogalerie

Očekávané události

Kontakt

Kostel Svatého Ducha
Kotlářova 124a, 700 30 Ostrava-Zábřeh

P. Mgr. Vítězslav Řehulka - farář
mob. 603 823 283
e-mail: v.rehulka(zavinac)volny.cz

P. Mgr. Jakub Dominik Štefík - farní vikář
mob. 776 690 675
e-mail: jdstefik(zavinac)gmail.com
Kostel Navštívení Panny Marie
U Zámku 914/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh

P. ThLic. Václav Tomiczek - nemocniční kaplan
mob. 736 647 693
Kaple Nanebevzetí Panny Marie
Husarova 56/70, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Bankovní účet
č. ú.: 190737264/0300
Telefon
+420 599 097 086
 • Úřední hodiny: Pondělí, Středa a Pátek 16.30 - 18.00 hodin.
  Kostel Sv. Ducha (vchod zezadu)
 • Úřední hodiny: Na vyžádání telefonicky.
  Kostel Navštívení Panny Marie (v sakristii)
Kostel Svatého Ducha, Kotlářova, Ostrava-Ostrava-jih