• Farní Kostel Navštívení Panny Marie
 • slider_3.png
  Kostel Svatého Ducha
 • Kaple Nanebevzetí Panny Marie
 

Úvodní slovo

 • Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.
  Matouš 5:14
 • Biblický citát na dnešní den
  Vyslyš mě ve své velké lásce, Bože. (Ž 69,14)
 • Bůh se o člověka úžasně stará.

  Každého si připraví a vybaví nějakými dary a zařídí, aby se mohly rozvinout.

  Člověk totiž nikdy neví, co ho čeká, 
  ale Bůh to ví. Ani to netušíš, 
  a on už tě na to připravuje.

  www.pastorace.cz

Církev také v dnešní době navazuje na dílo započaté v den letnic, kdy apoštolové v moci Ducha Svatého vyšli do jeruzalémských ulic a hlásali evangelium Ježíše Krista mnoha jazyky (srov. Sk 2,5–11). V následujících staletích se toto evangelizační poslání rozšířilo do celého světa a naučilo se promlouvat různými jazyky, aby splnilo Kristův příkaz zvěstovat evangelium všem národům (srov. Mt 28, 19–20).

S odvahou a nadějí tak využijme možností, které nám dnešní doba nabízí, abychom za pomoci moderních technických prostředků vzájemné komunikace dokázali zvěstovat radostnou zvěst o našem vykoupení. Učiňme internet skutečným prostorem pro člověka, protože kde není prostor pro Krista, tam není prostor pro člověka.

P. Vítězslav Řehulka, farář
P. Jakub Dominik Štefík, farní vikář
P. Václav Tomiczek, nemocniční kaplan

300x200

Kostel Svatého Ducha

Kostel sv. Ducha stojí v místě, kde měl stát kostel už v roce 1968. Dne 25. května 2004 byly pozemek i stavba požehnány...

Číst více...
300x200

Kostel Navštívení Panny Marie

Nedaleko nenápadného zámku v městské části Ostrava – Zábřeh, uprostřed menšího parčíku stojí druhá z místních historických...

Číst více...
300x200

Kaple Nanebevzetí Panny Marie

Připravujeme...

Ohlášky

24.07. – 31.07.2016
17. neděle v mezidobí

Mimořádná sbírka na dluh farního kostela činila 78.474,- a osobní dary byly 115.000,-. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!
V pondělí v 9.00 bude sloužit otec biskup v kostele Svatého Ducha mši svatou pro účastníky Světového setkání mládeže v Krakově.
Dnes přivítáme v naší farnosti 300 mladých lidí ze Španělska z diecéze Terrassa spolu s dvěma biskupy a kněžími. Mši svatou budou sloužit kolem 18.00.
Informace k Farní pouti do Krakova 29.-31.8. 2016: odjezd v pondělí 29.8. v 7.00 od kostela Svatého Ducha, cena 2.100,- (cesta, ubytování, 2x polopenze út a st, vstupy), návrat ve středu 31.8. do 20.00. Prosíme do konce července uhradit v sakristii nebo potvrdit účast, také prosíme o modlitbu za naši pouť!

Pýcha nás již mnohokrát přivedla k pohrdání pokornými prostředky, které nám předkládá evangelium... (papež František)

17.07. – 24.07.2016
16. neděle v mezidobí

Dnes byla mimořádná sbírka na dluh farního kostela.
Ve středu ve 14.00 bude sloužit generální vikář Mons. Martin David v kostele Svatého Ducha mši svatou pro účastníky Světového setkání mládeže v Krakově. Mši svatou bude přenášet TV NOE.
Příští sobotu budou oddáni v kostele Svatého Ducha Kateřina Varechová a Karel Javorek. Vyprošujeme Boží požehnání!
Informace k Farní pouti do Krakova 29.-31.8. 2016: odjezd v pondělí 29.8. v 7.00 od kostela Svatého Ducha, cena 2.100,- (cesta, ubytování, 2x polopenze út a st, vstupy), návrat ve středu 31.8. do 20.00. Prosíme do konce července uhradit v sakristii, také prosíme o modlitbu za naši pouť!

Jak krásné by to bylo, kdyby každý z nás mohl večer říci: Dnes jsem druhým prokázal skutek lásky... (papež František)

Intence

Výuka náboženství

 • 1. Pastorační centrum – „Pastoráček“

  Pondělí
  1. třída 13.40-14.25 hodin
  2. třída 14.30-15.30 hodin
  3. třída 1.sk.:15.30-16.30 hodin a 2.sk.:16.30-17.30 hodin

  1. – 3. třídu vede
  Ing. Mgr. Františka Böhmová - teta Fany

 • 2. Pastorační centrum – Knihovna

  Pondělí
  4. třída 14.05-15.00 hodin
  5. třída 15.00-16.00 hodin
  6. třída 16.00-17.00 hodin
  7. třída 17.00-17.45 hodin

  Středa
  8.+ 9.třída 16.30-17.30 hodin
  středoškoláci mše sv. + spolčo

  4. – 9. třídu vede
  P. Mgr. Jakub Dominik Štefík - kaplan

 • 3. Farní kostel – „nad sakristií“

  Středa
  2. třída 15.30-16.30 hodin
  4. třída 14.30-15.30 hodin

  Čtvrtek
  1. třída 13.15-14.00 hodin
  3. třída 14.00-15.00 hodin
  6. třída 15.00-16.00 hodin

  Pátek 7. třída
  15.00-16.00 hodin

  1. – 3. třídu vede
  Ing. Mgr. Františka Böhmová - teta Fany
  4. – 9. třídu vede
  P. Mgr. Jakub Dominik Štefík - kaplan

Bohoslužby

Čtení z dnešního dne

Fotogalerie

Očekávané události

Kontakt

Kostel Svatého Ducha
Kotlářova 124a, 700 30 Ostrava-Zábřeh

P. Mgr. Vítězslav Řehulka - farář
mob. 603 823 283
e-mail: v.rehulka(zavinac)volny.cz

P. Mgr. Jakub Dominik Štefík - farní vikář
mob. 776 690 675
e-mail: jdstefik(zavinac)gmail.com
Kostel Navštívení Panny Marie
U Zámku 914/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh

P. ThLic. Václav Tomiczek - nemocniční kaplan
mob. 736 647 693
Kaple Nanebevzetí Panny Marie
Husarova 56/70, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Bankovní účet
č. ú.: 190737264/0300
Telefon
+420 599 097 086
 • Úřední hodiny: Pondělí, Středa a Pátek 16.30 - 18.00 hodin.
  Kostel Sv. Ducha (vchod zezadu)
 • Úřední hodiny: Na vyžádání telefonicky.
  Kostel Navštívení Panny Marie (v sakristii)
Kostel Svatého Ducha, Kotlářova, Ostrava-Ostrava-jih