• Farní Kostel Navštívení Panny Marie
 • slider_3.png
  Kostel Svatého Ducha
 • Kaple Nanebevzetí Panny Marie
 

Úvodní slovo

 • Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.
  Matouš 5:14
 • Biblický citát na dnešní den
  Bůh v kříži projevil svou moc. (1Kor 1,18)
 • Nemysli na svou vlastní pastvu, ale na mé ovce

  Pas je a nezapomínej, že patří mně a ne tobě.

  Co znamená ono: „Miluješ mě? Pas moje ovce“ (Jan 21,15-19)? Je to, jako by bylo řečeno: Jestliže mě miluješ, nemysli na svou vlastní pastvu, ale na mé ovce. Pas je a nezapomínej, že patří mně a ne tobě. Snaž se, aby byly mou slávou, nikoli tvou, mým vlastnictvím, nikoli tvým, mým bohatstvím, nikoli tvým. A nepřispívej k nebezpečnosti doby svým sobectvím. Kristovi pastýři ať jsou nesobečtí a pasou ovce ne jako svůj, ale jako Kristův majetek.

  (Sv. Augustin, Komentář k Janovu evangeliu, 123,5)

  www.pastorace.cz

Církev také v dnešní době navazuje na dílo započaté v den letnic, kdy apoštolové v moci Ducha Svatého vyšli do jeruzalémských ulic a hlásali evangelium Ježíše Krista mnoha jazyky (srov. Sk 2,5–11). V následujících staletích se toto evangelizační poslání rozšířilo do celého světa a naučilo se promlouvat různými jazyky, aby splnilo Kristův příkaz zvěstovat evangelium všem národům (srov. Mt 28, 19–20).

S odvahou a nadějí tak využijme možností, které nám dnešní doba nabízí, abychom za pomoci moderních technických prostředků vzájemné komunikace dokázali zvěstovat radostnou zvěst o našem vykoupení. Učiňme internet skutečným prostorem pro člověka, protože kde není prostor pro Krista, tam není prostor pro člověka.

P. Vítězslav Řehulka, farář
P. Jakub Dominik Štefík, farní vikář
P. Václav Tomiczek, nemocniční kaplan

300x200

Kostel Svatého Ducha

Kostel sv. Ducha stojí v místě, kde měl stát kostel už v roce 1968. Dne 25. května 2004 byly pozemek i stavba požehnány...

Číst více...
300x200

Kostel Navštívení Panny Marie

Nedaleko nenápadného zámku v městské části Ostrava – Zábřeh, uprostřed menšího parčíku stojí druhá z místních historických...

Číst více...
300x200

Kaple Nanebevzetí Panny Marie

Připravujeme...

Ohlášky

Farní pouť k Božímu milosrdenství 29.-31.8. 2016 Krakow-Kalwaria Zrybrzidowska - informace zde.

21.08. – 28.08.2016
21. neděle v mezidobí

Informace k Farní pouti do Krakova 29.-31.8. 2016 jsou vyvěšené na nástěnkách a také na webové stránce farnosti.
Dnes se uskuteční tradiční pouť na Huslově. Začátek poutní mše svaté bude v 15.00!!!
Dnes byla mimořádná sbírka na dluhy farního kostela.
Charita pořádá Benefiční koncert. Ode dneška je možné si zakoupit lístky v sakristii kostela Svatého Ducha. Program je na vývěsce.
Vzadu za lavicemi si můžete vzít přihlášky dětí do náboženství na nový školní rok.

Naděje je odhodlání být otevřený budoucnosti... (papež František)

14.08. – 21.08.2016
20. neděle v mezidobí - Pouť ve Výškovicích

V Dnes večer bude v kapli ve Výškovicích poutní mše svatá z vigílie Nanebevzetí Panny Marie. Začátek v 18.00 po mši svaté bude udělovat novokněz novokněžské požehnání. V pondělí bude mše svatá v 9.00 ze slavnosti. Ostatní mše svaté ve farnosti zůstávají.
Informace k Farní pouti do Krakova 29.-31.8. 2016: Zůstávají ještě tři volná místa na tuto. Kdo by měl ještě zájem, můžete se přihlásit v sakristii.
Příští neděli se uskuteční tradiční pouť na Huslově. Začátek poutní mše svaté bude ve 14.00.
Příští neděli bude mimořádná sbírka na dluhy farního kostela.
Vzadu za lavicemi si můžete vzít přihlášky dětí do náboženství na nový školní rok.

Pokaždé, když pohlédneme na Marii, opět věříme v převratnou sílu něhy a lásky... (papež František)

Intence

Výuka náboženství

 • 1. Pastorační centrum – „Pastoráček“

  Pondělí
  1. třída 13.40-14.25 hodin
  2. třída 14.30-15.30 hodin
  3. třída 1.sk.:15.30-16.30 hodin a 2.sk.:16.30-17.30 hodin

  1. – 3. třídu vede
  Ing. Mgr. Františka Böhmová - teta Fany

 • 2. Pastorační centrum – Knihovna

  Pondělí
  4. třída 14.05-15.00 hodin
  5. třída 15.00-16.00 hodin
  6. třída 16.00-17.00 hodin
  7. třída 17.00-17.45 hodin

  Středa
  8.+ 9.třída 16.30-17.30 hodin
  středoškoláci mše sv. + spolčo

  4. – 9. třídu vede
  P. Mgr. Jakub Dominik Štefík - kaplan

 • 3. Farní kostel – „nad sakristií“

  Středa
  2. třída 15.30-16.30 hodin
  4. třída 14.30-15.30 hodin

  Čtvrtek
  1. třída 13.15-14.00 hodin
  3. třída 14.00-15.00 hodin
  6. třída 15.00-16.00 hodin

  Pátek 7. třída
  15.00-16.00 hodin

  1. – 3. třídu vede
  Ing. Mgr. Františka Böhmová - teta Fany
  4. – 9. třídu vede
  P. Mgr. Jakub Dominik Štefík - kaplan

Bohoslužby

Fotogalerie

Očekávané události

Kontakt

Kostel Svatého Ducha
Kotlářova 124a, 700 30 Ostrava-Zábřeh

P. Mgr. Vítězslav Řehulka - farář
mob. 603 823 283
e-mail: v.rehulka(zavinac)volny.cz

P. Mgr. Jakub Dominik Štefík - farní vikář
mob. 776 690 675
e-mail: jdstefik(zavinac)gmail.com
Kostel Navštívení Panny Marie
U Zámku 914/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh

P. ThLic. Václav Tomiczek - nemocniční kaplan
mob. 736 647 693
Kaple Nanebevzetí Panny Marie
Husarova 56/70, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Bankovní účet
č. ú.: 190737264/0300
Telefon
+420 599 097 086
 • Úřední hodiny: Pondělí, Středa a Pátek 16.30 - 18.00 hodin.
  Kostel Sv. Ducha (vchod zezadu)
 • Úřední hodiny: Na vyžádání telefonicky.
  Kostel Navštívení Panny Marie (v sakristii)
Kostel Svatého Ducha, Kotlářova, Ostrava-Ostrava-jih