• Farní Kostel Navštívení Panny Marie
 • slider_3.png
  Kostel Svatého Ducha
 • Kaple Nanebevzetí Panny Marie
 

Úvodní slovo

 • Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.
  Matouš 5:14
 • Biblický citát na dnešní den
  Zvěstuj Boží království. (Lk 9,60)
 • V našem tak nestabilním světě, který se rychle mění,

  je důležité, abychom v Bohu našli svou vnitřní oporu. Modlitbou se učíme zakořenit v Bohu,

  „zůstávat v jeho lásce“ (srov. Jan 15,9), najít v něm sílu a ochranu,  což nám také umožní, abychom se stali oporou pro druhé.

  www.pastorace.cz

Církev také v dnešní době navazuje na dílo započaté v den letnic, kdy apoštolové v moci Ducha Svatého vyšli do jeruzalémských ulic a hlásali evangelium Ježíše Krista mnoha jazyky (srov. Sk 2,5–11). V následujících staletích se toto evangelizační poslání rozšířilo do celého světa a naučilo se promlouvat různými jazyky, aby splnilo Kristův příkaz zvěstovat evangelium všem národům (srov. Mt 28, 19–20).

S odvahou a nadějí tak využijme možností, které nám dnešní doba nabízí, abychom za pomoci moderních technických prostředků vzájemné komunikace dokázali zvěstovat radostnou zvěst o našem vykoupení. Učiňme internet skutečným prostorem pro člověka, protože kde není prostor pro Krista, tam není prostor pro člověka.

P. Vítězslav Řehulka, farář
P. Jakub Dominik Štefík, farní vikář
P. Václav Tomiczek, nemocniční kaplan

300x200

Kostel Svatého Ducha

Kostel sv. Ducha stojí v místě, kde měl stát kostel už v roce 1968. Dne 25. května 2004 byly pozemek i stavba požehnány...

Číst více...
300x200

Kostel Navštívení Panny Marie

Nedaleko nenápadného zámku v městské části Ostrava – Zábřeh, uprostřed menšího parčíku stojí druhá z místních historických...

Číst více...
300x200

Kaple Nanebevzetí Panny Marie

Připravujeme...

Ohlášky

19.06. – 26.06.2016
12. neděle v mezidobí

Ve čtvrtek v 19.00 ve farním kostele se uskuteční Katechetické setkání pro dospělé.
Po mši svaté se budou prodávat knihy Karmelitánského nakladatelství.
Také se můžete přihlásit na pouť na Svatý Hostýn, která se uskuteční 4.7.
Dnes byla mimořádná sbírka na fasádu farního kostela. Příští neděli bude sbírka na TV NOE.

Jak krásný je Ježíšův pohled, který na nás spočívá! Kolik něhy! Nikdy neztrácejme důvěru v trpělivé Boží milosrdenství! (papež František)

12.06. – 19.06.2016
11. neděle v mezidobí - První svaté přijímání

Dnes v 18.00 se uskuteční před radnicí Modlitba za Ostravu.
Ve středu v 19.00 jste zváni na přednášku o. Pavla Váchy: Morava v první třetině 14. Století – církevní život. Přednáška se uskuteční v pastoračním centru Jana Pavla II.
V sobotu v 19.00 se uskuteční adorace pro mládež za Světové setkání mládeže v Krakově a poděkování za zkoušky, maturity a státnice.
Poděkování všem, kteří pomáhali s přípravou a průběhem Noci kostelů.
Příští neděli se budou vždy po mši svaté prodávat knihy Karmelitánského nakladatelství. V sakristii se můžete přihlásit na jáhenské svěcení Zdeňka Uhra 18.6. Pojedeme do Opavy společně autobusem. Odjezd v 8.00 od kostela Svatého Ducha. Z toho důvodu bude mše svatá ráno už v 7.30! Také se můžete přihlásit na pouť na Svatý Hostýn, která se uskuteční 4.7.

Potřeba mluvit špatně o druhých je projevem nízkého sebevědomí... (papež František)

Intence

Výuka náboženství

 • 1. Pastorační centrum – „Pastoráček“

  Pondělí
  1. třída 13.40-14.25 hodin
  2. třída 14.30-15.30 hodin
  3. třída 1.sk.:15.30-16.30 hodin a 2.sk.:16.30-17.30 hodin

  1. – 3. třídu vede
  Ing. Mgr. Františka Böhmová - teta Fany

 • 2. Pastorační centrum – Knihovna

  Pondělí
  4. třída 14.05-15.00 hodin
  5. třída 15.00-16.00 hodin
  6. třída 16.00-17.00 hodin
  7. třída 17.00-17.45 hodin

  Středa
  8.+ 9.třída 16.30-17.30 hodin
  středoškoláci mše sv. + spolčo

  4. – 9. třídu vede
  P. Mgr. Jakub Dominik Štefík - kaplan

 • 3. Farní kostel – „nad sakristií“

  Středa
  2. třída 15.30-16.30 hodin
  4. třída 14.30-15.30 hodin

  Čtvrtek
  1. třída 13.15-14.00 hodin
  3. třída 14.00-15.00 hodin
  6. třída 15.00-16.00 hodin

  Pátek 7. třída
  15.00-16.00 hodin

  1. – 3. třídu vede
  Ing. Mgr. Františka Böhmová - teta Fany
  4. – 9. třídu vede
  P. Mgr. Jakub Dominik Štefík - kaplan

Bohoslužby

Čtení z dnešního dne

Fotogalerie

Očekávané události

Kontakt

Kostel Svatého Ducha
Kotlářova 124a, 700 30 Ostrava-Zábřeh

P. Mgr. Vítězslav Řehulka - farář
mob. 603 823 283
e-mail: v.rehulka(zavinac)volny.cz

P. Mgr. Jakub Dominik Štefík - farní vikář
mob. 776 690 675
e-mail: jdstefik(zavinac)gmail.com
Kostel Navštívení Panny Marie
U Zámku 914/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh

P. ThLic. Václav Tomiczek - nemocniční kaplan
mob. 736 647 693
Kaple Nanebevzetí Panny Marie
Husarova 56/70, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Bankovní účet
č. ú.: 190737264/0300
Telefon
+420 599 097 086
 • Úřední hodiny: Pondělí, Středa a Pátek 16.30 - 18.00 hodin.
  Kostel Sv. Ducha (vchod zezadu)
 • Úřední hodiny: Na vyžádání telefonicky.
  Kostel Navštívení Panny Marie (v sakristii)
Kostel Svatého Ducha, Kotlářova, Ostrava-Ostrava-jih