• Farní Kostel Navštívení Panny Marie
 • slider_3.png
  Kostel Svatého Ducha
 • Kaple Nanebevzetí Panny Marie
 

Úvodní slovo

 • Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.
  Matouš 5:14
 • Biblický citát na dnešní den
  Pravím ti, vstaň! (Lk 7,14)
 • Víra je jako pochodeň,

  kterou je potřeba často přikládat k plameni Ducha svatého,

  aby se udržela žhavá a aby navzdory temnotám skutečně zářila.

  Věnujeme tedy čas tomu, abychom nabírali sílu shůry.

  Víru je potřeba neustále oživovat.

  www.pastorace.cz

Církev také v dnešní době navazuje na dílo započaté v den letnic, kdy apoštolové v moci Ducha Svatého vyšli do jeruzalémských ulic a hlásali evangelium Ježíše Krista mnoha jazyky (srov. Sk 2,5–11). V následujících staletích se toto evangelizační poslání rozšířilo do celého světa a naučilo se promlouvat různými jazyky, aby splnilo Kristův příkaz zvěstovat evangelium všem národům (srov. Mt 28, 19–20).

S odvahou a nadějí tak využijme možností, které nám dnešní doba nabízí, abychom za pomoci moderních technických prostředků vzájemné komunikace dokázali zvěstovat radostnou zvěst o našem vykoupení. Učiňme internet skutečným prostorem pro člověka, protože kde není prostor pro Krista, tam není prostor pro člověka.

P. Vítězslav Řehulka, farář
P. Jakub Dominik Štefík, farní vikář
P. Václav Tomiczek, nemocniční kaplan

300x200

Kostel Svatého Ducha

Kostel sv. Ducha stojí v místě, kde měl stát kostel už v roce 1968. Dne 25. května 2004 byly pozemek i stavba požehnány...

Číst více...
300x200

Kostel Navštívení Panny Marie

Nedaleko nenápadného zámku v městské části Ostrava – Zábřeh, uprostřed menšího parčíku stojí druhá z místních historických...

Číst více...
300x200

Kaple Nanebevzetí Panny Marie

Připravujeme...

Ohlášky

Katecheze dospělých - informace zde.

17. 09. – 24. 09. 2017
24. neděle v mezidobí

Ve středu 20. září od 15,00 bude na zahradě u sester salesiánek Svatováclavská pouť pro děti. Jsou připraveny různé atrakce, soutěže, skákací hrad, střelnice, hrnčířský kruh a další zajímavosti. Vstup je zdarma. Srdečně zveme děti i rodiče.

3. pouť seniorů proběhne ve čtvrtek v konkatedrále v Opavě. Záčátek bude v 9.30.

V sobotu jsme zváni na oslavu jubilea zjevení Panny Marie ve Fatimě. Začátek bude v 10.00 v katedrále Božského Spasitele v Ostravě.

Dnes byla sbírka na církevní školy. Příští neděli bude mimořádná sbírka na kostel Svatého Ducha k 10. výročí posvěcení.

Poděkování všem farníkům, kteří se podíleli na výzdobě plodů země!

Prožívání přítomnosti ruku v ruce s Bohem Otcem, s vědomím Božího synovství nás zbaví mnoho úzkostí a umožní nám dobře využívat čas... (Papež František)

10. 09. – 17. 09. 2017
23. neděle v mezidobí

Setkání rodičů dětí z náboženství: Svatý Duch-pondělí 11.9. v 18.45, Farní kostel-úterý 12.9. v 18.45. Účast nutná!

Setkání seniorů proběhne v úterý v 15.30 v knihovně pastoračního centra.

Ve středu 13.9. po mši svaté jste zváni do pastoračního centra Jana Pavla II. zvláště účastnkyi farní poutě. Promítneme fotky z poutě, film o zjevení a zakončíme zásvětnou modlitbou k Panně Marii.

V sakristii kostela Svatého Ducha jsou ještě nevyzvednuté DVD z 1. sv. přijímání!

Příští neděli bude sbírka na církevní školy. Příští neděli se uskuteční mše svatá- Poděkování za úrodu. Prosíme o pomoc při výzdobě. Plody země můžete nosit celý týden do sakristie.

Kdo je vděčný, vidí dobré věci čistým pohledem a jeho vnitřní postoj se ztotožňuje s láskou... (Papež František)

Intence

Výuka náboženství

 • 1. Pastorační centrum – „Pastoráček“

  Pondělí
  1. třída 13.45 - 14.30 hodin
  2. třída 1. sk.: 14.30 - 15.30 hodin, 2. sk.: 15.30 - 16.30 hodin
  3. třída 16.35 - 17.35 hodin

  1. – 3. třídu vede
  Ing. Mgr. Františka Böhmová - teta Fany

 • 2. Pastorační centrum – Knihovna

  Pondělí
  4. třída 14.00 - 14.45 hodin
  5. třída 14.45 - 15.30 hodin
  6. třída 15.30 - 16.15 hodin
  7. třída 16.15 - 17.00 hodin
  8. + 9. třída 17.00 - 17.45 hodin

  Středa
  středoškoláci: 16:30 + mše sv.
  spolčo Duch: mše sv. + 19.00

  4. – 9. třídu vede
  P. Mgr. Jakub Dominik Štefík - kaplan

 • 3. Farní kostel – „nad sakristií“

  Středa
  1. třída 14.15 - 15.00 hodin
  4. třída 14.30 - 15.15 hodin
  6. třída 15.30 - 16.15 hodin

  Čtvrtek
  3. třída 14.30 - 15.30 hodin
  5. třída 16.15 - 17.00 hodin

  1. – 3. třídu vede
  Ing. Mgr. Františka Böhmová - teta Fany
  4. – 9. třídu vede
  P. Mgr. Jakub Dominik Štefík - kaplan

Bohoslužby

Naše aktivity

 • Úterý

  Setkávání maminek
  09.30 hodin

  Setkávání seniorů
  15.30 hodin
  (1x za měsíc)

  Cvičení ženy
  18.00-20.00 hodin

  Setkání AA (anonymní alkoholici)
  18.00 hodin

  Pastorační centrum Jana Pavla II. kostela Svatého Ducha

 • Středa

  Cvičení maminek s dětmi
  09.00-11.00 hodin

  Pastorační centrum Jana Pavla II. kostela Svatého Ducha

 • Čtvrtek

  Cvičení seniorů
  09.30 hodin

  Cvičení ženy
  18.00-20.00 hodin

  Pastorační centrum Jana Pavla II. kostela Svatého Ducha

  Katecheze pro dospělé
  19.00 hodin (co 14 dnů dle rozpisu)

  Farní kostel Navštívení Panny Marie

Ostatní bohoslužby

Fotogalerie

Očekávané události

Kontakt

Kostel Svatého Ducha
Kotlářova 124a, 700 30 Ostrava-Zábřeh

P. Mgr. Vítězslav Řehulka - farář
mob. 603 823 283
e-mail: v.rehulka(zavinac)volny.cz

P. Mgr. Jakub Dominik Štefík - farní vikář
mob. 776 690 675
e-mail: jdstefik(zavinac)gmail.com
Kostel Navštívení Panny Marie
U Zámku 914/6, 700 30 Ostrava-Zábřeh

P. ThLic. Václav Tomiczek - nemocniční kaplan
mob. 736 647 693
Kaple Nanebevzetí Panny Marie
Husarova 56/70, 700 30 Ostrava-Zábřeh
Bankovní účet
č. ú.: 190737264/0300
Telefon
+420 599 097 086
 • Úřední hodiny: Pondělí, Středa a Pátek 16.30 - 18.00 hodin.
  Kostel Sv. Ducha (vchod zezadu)
 • Úřední hodiny: Na vyžádání telefonicky.
  Kostel Navštívení Panny Marie (v sakristii)
Kostel Svatého Ducha, Kotlářova, Ostrava-Ostrava-jih